What do we need to know Payday loans Obtaining Payday Loans
Ali je aikido primeren za otroka
Aikido za otroka je neagresivna-obrambna borilna veš?ina. Ne vzpodbuja otrok k nasilnemu vedenju do sovrstnikov ali k nespoštovanju živali in narave. Otroci se postopoma, skozi igro nau?ijo osnove uporabne samoobrambe. Trening Aikida, predstavlja prostor za druženje in igro z drugimi otroki.
Zakaj je primeren za otroka?
 • Aikido otroku lahko pomaga v šoli. S treniranjem otroci za?nejo razvijati jasno in mirno misel – torej, nau?ijo se biti mirni. Posledi?no lažje sledijo u?ni snovi, ter se bolje znajdejo v stresnih situacijah, kot so prepiri ali testi, spraševanja, itd...
 • Aikido za otroka ne zahteva atletskih sposobnosti.
 • Vsak je lahko najboljši. Pomembno je napredovanje glede na lastne sposobnosti otroka. Tako, se motorika razvija pri vsakem posamezniku, po njegovih lastnih zmožnostih.
 • Aikido za otroka je vsekakor fizi?na aktivnost, in le ta se priporo?a tudi ta najmlajšim, sploh zato ker v?asih ne vedo, kam z odve?no energijo. Prav tako, pa otrok zelo ali celo neverjetno hitro posnema u?iteljevo znanje, saj imajo neverjetno sposobnost »posnemati nekoga« dobiti vzornika.
Kaj ponuja trening?
 • disciplino, samozavest, ob?utek za sebe in nasprotnika, ponudi mu priznanje v družbi
 • razvije skladnost, spretnosti gibov, motoriko in s tem izogibanje poškodbam
 • zanimanje in uživanje v igri , spoštovanje ostalih in ne-tekmovalnost
SESTAVA TRENINGA :
 • IGRA dobili bodo svoj prosti in ?as za igro, vendar se bodo skozi to dolo?eno igro nau?ili razli?nih spretnosti, refleksov…
 • GIBANJE Aikido je sestavljen iz zelo preprostih elegantnih gibov, torej iz gibanja, ki ima pri tej veš?ini veliko vrednost, s katerim si bodo otroci pridobili ob?utek za prostor in hiter premik iz prostora…
 • PADANJE trening je prav tako sestavljen iz šole padanja, kjer se bodo otroci nau?ili, kako pravilno pasti oziroma si pridobili orientacijo in tako zmanjšali možnost poškodbe…
 • TEHNIKE pri Aikidu obstaja ve? razli?nih obrambnih tehnik, ki so prilagojene otrokom in temeljijo samo na obrambi - od raznih prijemov za roko, ovratnik, vrat in razli?nih udarcev…
Obla?ila za trening:
Športna obla?ila (trenerka, športna majica ) za za?etek, kimono (v prihodnosti).

SKUPINA ; od 1. razreda do 5. razreda (fantje in punce) Vse omenjene komponente se na treningu povežejo ena z drugo in tako v telovadnici nastane zelo sproš?eno in zanimivo vzdušje. Da pa se vzdušje še popestri, bomo otrokom po vsakem dolo?enem obdobju ponudili prikaz tehnik pred starši, polaganje pasov oziroma priredili demonstracije, kjer bodo lahko pokazali svoje znanje.

SLIKE, VIDEO & AKTUALNA OBVESTILA

facebook

MMA KLUB MARIBOR

mma

Sponzorji

dem


posta


demsafe