What do we need to know Payday loans Obtaining Payday Loans

Kaj je univerzalni aikido

V zvezi univerzalnega aikida Slovenije trenutno aktivno trenira ve? kot 200 ?lanov.

Aikido izvira iz Japonske. Izumil ga je Morihei Ujeshiba, ki je aikido in tehnike razvil za takratno obdobje in  mentaliteto in vedenje ljudi. V svet je uspel prenesti informacijo, katere se je  vredno držati še danes. Informacijo, da je ciljni domet aikida »svobodno življenje« in ne kontroliranje razvoja. Informacija velikega mojstra je bila, da »aikido« kot takšen pripelje ?loveka, da pri?ne živeti po univerzalnih zakonih.

Skozi ?as se je aikido kot tudi mi - spreminjal. Tako je tudi nas pripeljalo do novodobne veš?ine in stila;

Univerzalni aikido...

...je kreativna borilna veš?ina, ki iš?e in daje odgovore na vse vrste napadov. Smisel univerzalnega aikida je, da postaneš dober ?lovek, da spoznaš sebe skozi veš?ino in zato napreduješ v svojih sposobnostih. Je odraz trdega dela in u?enja in prav tako truda in odrekanja. Je veš?ina, ki temelji na krožnem gibanju in u?i spontano reagiranje v primeru napada. Stremi po spontanosti in reakciji v trenutku brez razmišljanja.

Treningi so nastavljeni k u?enju obrambe v vseh mogo?ih situacijah, sestavljeni so iz obrambnih tehnik in veliko fizi?nih in provokativnih vaj, ki budijo borben duh. Obrambne tehnike so prilagojene današnjemu vedenju ljudi in današnjemu tako imenovanemu napadu. Namen treningov je, da se ljudi  uvede v novo pot do povezanosti uma, telesa in duha in da se izšola  »borben duh«, ki potem izbori vse borbe – brez borbe.


»Zaživite univerzalno«

SLIKE, VIDEO & AKTUALNA OBVESTILA

facebook

MMA KLUB MARIBOR

mma

Sponzorji

dem


posta


demsafe